ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562

Page 
 of 384
     Records 1 to 20 of 7673
    
 
ที่
ผู้บันทึก
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
แนบไฟล์ 1
แนบไฟล์ 2
 
1. 7673 pin 15/11/62 7886 0210.118/4271 14/11/62 สนง.กศน ผอ. มอบอำนาจให้รองเลขาธิการ สนง.กศน.ปฏิบัติกาชการแทนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร.ต.กฤษฎา ท้ายนาวา       View
2. 7672 pin 15/11/62 7885 02108/ว2146 12/11/62 ศธจ.จ.ลพ ผอ. ขอความร่วมมือเผยแพร่ ปฐส.การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ63 น.ส.พัชรา รับมา       View
3. 7671 pin 15/11/62 7884 0210.118/19097 13/11/62 สนง.กศน ผอ. รายงานผลการจ้างพนักงานราชการประจำปีงปม.62 น.ส.พัชรา รับมา       View
4. 7670 pin 15/11/62 7883 0005/ว7818 13/11/62 พมจ.ลำพูน ผอ. พิจารณากลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ น.ส.จันทนา อินวรรณ์       View
5. 7669 pin 18/11/62 7882 0017.3/ว19892 14/11/62 จ.ลพ. ผอ. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง       View
6. 7668 pin 15/11/62 7881 0210.117/18761 7/11/62 สป. กลุ่มกองคลัง ผอ. โอนจัดสรรงปม.รายจ่ายปี62 ไปพร่างๆก่อน(งบดำเนินงาน) ว่าที่ร.ต.กฤษฎา ท้ายนาวา       View
7. 7667 pin 15/11/62 7880 ว123/2562 13/11/62 สนง.ลูกเสือ จ.ลำพูน ผอ. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี น.ส.จันทนา อินวรรณ์       View
8. 7666 pin 18/11/62 7879 0961.601/ว800 11/11/62 กรมรักษาพัธุ์สัตย์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง ผอ. เชิญเป็นคณะกรรมการปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตย์ป่าดอยผาเมือง นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง       View
9. 7665 pin 15/11/62 7878 521053/723 7/11/62 สนง.สกสค. ผอ. ขอความอนุเคราะห์เงินส่งเอกชน น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล       View
10. 7664 pin 15/11/62 7877 0210.03/726 11/11/62 สป ผอ. ขอส่งสำเนาหนังสือยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์       View
11. 7663 pin 15/11/62 7876 0210.6806/1215 14/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. การดำเนินการจัดทำแผนการบริหาร ว่าที่ร.ต.กฤษฎา ท้ายนาวา       View
12. 7662 pin 15/11/62 7875 0210.6806/1210 12/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. จ้างเหมาเอกชนบรรณารักษ์ น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์       View
13. 7661 pin 15/11/62 7874 0210.6803/504 13/11/62 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. รายงานผลการจัดต้านยาเสพติดในสถานศึกษา น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล       View
14. 7660 pin 15/11/62 7873 0210.6803/500 7/11/62 กศน.อ.บ้านธิ ผอ. จัดส่งรายงาน-รับจ่ายสถานศึกษา น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล       View
15. 7659 pin 15/11/62 7872 0210.6806/1211 12/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. เบิกจ่ายเหมาพนักงานบริการ นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
16. 7658 pin 15/11/62 7871 0210.6806/1215 14/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าจ้างเหมาเอกชนครู นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
17. 7657 pin 15/11/62 7870 0210.6806/1202 13/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าไฟฟ้า นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
18. 7656 pin 15/11/62 7869 0210.6806/1203 13/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าไฟฟ้า ก.ย. นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
19. 7655 pin 15/11/62 7867 0210.6806/1205 13/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าโทรศัพท์ นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
20. 7654 pin 15/11/62 7866 0210.6806/1206 13/11/62 กศน.อ.แม่ทา ผอ. ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นส.ทรัสตี สุวรรณทา       View
Page 
 of 384
     Records 1 to 20 of 7673
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ