ระบบรายงานบันทึกการเดินทางไปราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน


สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 178 ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-511295 แฟกซ์ 053-561255 รับผิดชอบโดยกลุ่มงานอำนวยการ